Regulamin i zasady dokonywania zakupów w sklepie bridle.com.pl

1.Sprzedawca jest firma BEST Anna Jarmuż-Henni, 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 30 NIP: 7321544724

2. Zamówienia przyjmujemy tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową www.sklep.bridle.com.pl

4. W sklepie prowadzona jest sprzedaż produktów marki BRIDLE.

5. Ceny wszystkich produktów są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT).

6. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta.

7. Koszty dostawy ponosi odbiorca. Wszystkie zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Koszty przesyłki: 

Wpłata na konto oraz pobranie:

Kurier DPD -  płatność z góry na konto bankowe sklepu -16zł

Kurier DPD - płatność przy odbiorze przesyłki - 21 zł

6. Formy płatności

- Przedpłata (przelew bankowy na numer konta, podany w mailu zwrotnym po złożeniu zamówienia online).

- Za pobraniem

Przy wyborze przelewowej formy płatności zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu na koncie firmy kwoty wynikającej z transakcji.

7. Zamówienie realizujemy bezpośrednio po otrzymaniu przedpłaty.

Jeśli zamawiane produkty chwilowo są niedostępne, poinformujemy o możliwym terminie realizacji zamówienia i poprosimy o jego akceptację.

8Wszystkie zamówienia realizowane i wysyłane są do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia.

Przy płatności przelewem, termin ten wydłuża się o czas realizacji przelewu.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

10. Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności i oczekiwania klienta należy odesłać na adres sklepu. Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy celem ustalenia szczegółów. Reklamowany produkt klient odsyła na swój koszt. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zwrócimy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeśli potwierdzimy wadliwość towaru zostanie on wymieniony na inny – pełnowartościowy. Wobec braku możliwości wymiany zwrócimy równowartość ceny danego produktu.

Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji. Jeśli tego nie zrobi w ciągu 14 dni, automatycznie oznacza to, że roszczenie klienta jest uzasadnione.

 11. Zwroty

 W ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki można zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez konieczności podania przyczyny. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym, zapakowany w bezpieczny sposób, nie nosić jakichkolwiek oznak używania dotyczy to również opakowania. Produkt należy odesłać w nienaruszonym opakowaniu foliowym na adres sklepu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru. Kwota ta zostanie przelana na wskazane konto w ciągu 5 dni roboczych.

W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt lub rozmiar prosimy o wcześniejszą informację na adres mailowy sklep.bridle@gmail.com oraz po telefonicznym ustaleniu z obsługą sklepu- nr tel 601 287 791

 12. Uszkodzenia w transporcie

W przypadku widocznych śladów uszkodzenia przesyłki prosimy o rozpakowanie zamówienia w obecności kuriera a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu o sporządzenie protokołu szkody, taki protokół musi być podpisany przez kuriera oraz prosimy o kontakt z naszym sklepem. Sprawdzenie przesyłki jest konieczne, gdyż dzięki temu można uwzględnić roszczenia Klienta z powodu szkód powstałych w czasie transportu.

13. Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".

Niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

I. Administartor danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem" jest: "BEST" Anna Jarmuż-Henni, ul. Szczawińska 30, 95-100 Zgierz, tel. 601287791, e-mail: bridle.jeans@gmail.com

II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie podczas zakładania konta na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie (np. zakupem towarów lub dokonaniem wpisu na naszej stronie).

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Państwa danr osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu możemy przetwarzać:

na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

a) umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,

b) umożliwienia kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu

c) wpisów dotyczących oferowanych towarów,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty, którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np.  z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sporostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ogranieczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inpektora Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Accept

Site use cookies